vicsendeja
Thực hành vẽ cọ thư pháp trên bát vàng

Đây là seri gồm 23 bài hướng dẫn thực hành học vẽ cọ thư pháp trên bát vàng, thuộc bộ môn vẽ và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn đăng ký mua khóa học sẽ xem đầy đủ full 23 video của khóa học này!

Thực hành vẽ cọ bản

Đây là seri gồm 20 bài hướng dẫn thực hành học vẽ cọ bản trên bảng đen và sau đó thực hành trên móng, thuộc bộ môn vẽ và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn đăng ký mua khóa học sẽ xem đầy đủ full 23 video của khóa học này!

Khóa nhặt da cơ bản N1

Đây là seri gồm 11 bài hướng dẫn thực hành học nhặt da trên quả chanh và sau đó thực hành trên móng, thuộc bộ môn Nail Care và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn đăng ký mua khóa học sẽ xem đầy đủ full 23 video của khóa học này!

Khóa đắp hoa bột 3D cơ bản

Đây là seri gồm 12 bài hướng dẫn thực hành học đắp hoa bột cơ bản nhưng là những mẫu hoa rất tinh tế và phổ biến khi làm dịch vụ, thuộc bộ môn Bột và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn mua khóa học sẽ xem đầy đủ video kèm hỗ trợ vĩnh viễn từ giáo viên online tới khi làm được kỹ thuật!

Ttổng quan phom bột chuyên nghiệp

Đây là seri gồm 12 bài kiến thức tổng quan nhập môn cơ bản phom bột chuyên nghiệp, thuộc bộ môn Bột và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Phom clear cơ bản chuyên nghiệp

Đây là seri gồm 8 bài kiến thức tổng quan về phom clear cơ bản chuyên nghiệp, thuộc bộ môn Bột và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn đăng ký mua khóa học sẽ xem đầy đủ full 23 video của khóa học này!

G2-7 Bài Kỹ thuật kéo màu gel, vẽ loang

Đây là seri gồm 7 video kiến thức tổng quan về kỹ thuật kéo màu gel và vẽ gel loang cơ bản chuyen nghiệp, thuộc bộ môn Gel và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

G4-7 Bài kỹ thuật vẽ loang vân đá

Đây là seri gồm 10 video kiến thức kỹ thuật vẽ loang vân đá chuyên nghiệp, thuộc bộ môn Gel và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao

Đây là seri gồm 17 Video hướng dẫn thực hành học vẽ cọ bản xéo 3D, thuộc bộ môn vẽ và là khóa học vẽ nail nâng cao có thể được tặng kèm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ

Đây là seri gồm 17 video kiến thức kỹ thuật vẽ hoạt hình bằng gel vẽ lên móng tay, thuộc bộ môn Gel và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Video vẽ màu nước nâng cao nail

Đây là seri gồm 5 Video hướng dẫn thực hành học vẽ màu nước nâng cao, thuộc bộ môn vẽ và là khóa học vẽ nail nâng cao có thể được tặng kèm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

N3-18 Video nối mi chuyên nghiệp

Đây là seri gồm 13 bài hướng dẫn thực hành kỹ thuật nối mi chuyên nghiệp, thuộc bộ môn Nối Mi và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

That's All