vicsendeja

Học thử khóa G4-7 Bài kỹ thuật vẽ loang vân đá

Đây là seri gồm 10 video kiến thức kỹ thuật vẽ loang vân đá chuyên nghiệp, thuộc bộ môn Gel và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã G4 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 10 video thực hành trong khóa học: (Các bạn mua khóa học sẽ được sở hữu tài khoản trọn đời xem video và được hỗ trợ vĩnh viễn bởi giáo viên để thực hành kỹ thuật)

Bài 1: Kỹ thuật vẽ loang vân đá

Bài 2: Kỹ thuật vẽ loang vân đá

Bài 3: Kỹ thuật vẽ loang vân đá

Bài 4: Kỹ thuật vẽ loang vân đá

Bài 5: kỹ thuật vẽ loang vân đá

Bài 6: kỹ thuật vẽ loang vân đá

Bài 7: Kỹ thuật vẽ loang vân đá

Bài 8: Kỹ thuật vẽ loang vân đá

Bài 9: Kỹ thuật vẽ loang vân đá

Bài 10: Kỹ thuật vẽ loang vân đá

Giá khóa học 3,5 triệu gồm set đồ đầy đủ, khuyến mại còn 980k (không đồ)

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!