vicsendeja

Học thử khóa G5-5 Bài kỹ thuật vẽ GEL vẽ nổi 3D nail

pĐây là seri gồm 5 video kiến thức kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp, thuộc bộ môn Gel và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã G5 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 5 video thực hành trong khóa học: (Các bạn mua khóa học sẽ được sở hữu tài khoản trọn đời xem video và được hỗ trợ vĩnh viễn bởi giáo viên để thực hành kỹ thuật)

Bài 1: Kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp lên móng nail

Bài 2: Kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp lên móng nail

Bài 3: Kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp lên móng nail

Bài 4: Kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp lên móng nail

Bài 5: Kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp lên móng nail

Bài 6: Kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp lên móng nail

Bài 7: Kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp lên móng nail

Bài 8: Kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp lên móng nail

Bài 9: Kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp lên móng nail

Bài 10: Kỹ thuật vẽ gel vẽ nổi 3D chuyên nghiệp lên móng nail

G5-5 Bài kỹ thuật vẽ GEL vẽ nổi 3D: Giá khóa học 2,5triệu gồm set đồ đầy đủ, khuyến mại còn 980k(không đồ)

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!