vicsendeja

Học thử khóa V3-17 Video vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao

Đây là seri gồm 17 Video hướng dẫn thực hành học vẽ cọ bản xéo 3D, thuộc bộ môn vẽ và là khóa học vẽ nail nâng cao có thể được tặng kèm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã V3 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 17 Video thực hành trong khóa học:

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 1:

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 2

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 3

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 4

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 5

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 6

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 7

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 8

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 9

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 10

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 11

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 12

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 13

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 14

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 15

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 16

Vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao Bài 17

Khóa vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao, học phí 5,5 triệu (tặng full đồ thực hành), khuyến mại còn 2,5 triệu (không kèm đồ)

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!