vicsendeja

Học thử khóa G6-17 Bài kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc

Đây là seri gồm 17 video kiến thức kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc lên móng chuyên nghiệp, thuộc bộ môn Gel và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã G6 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 17 video thực hành trong khóa học: (Các bạn mua khóa học sẽ được sở hữu tài khoản trọn đời xem video và được hỗ trợ vĩnh viễn bởi giáo viên để thực hành kỹ thuật)

Bài 1: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 2: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 3: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 4: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 5: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 6: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 7: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 8: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 9: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 10: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 11: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 12: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 13: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 14: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 15: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 16: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

Bài 17: Kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc chắn lên móng chuyên nghiệp

G6-17 Bài kỹ thuật gắn đá nail bền đẹp chắc: Giá khóa học 2,5 triệu gồm set đồ đầy đủ, khuyến mại còn 980k (không đồ)

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!