vicsendeja

Học thử khóa G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ

Đây là seri gồm 17 video kiến thức kỹ thuật vẽ hoạt hình bằng gel vẽ lên móng tay, thuộc bộ môn Gel và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã G7 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 17 video thực hành trong khóa học: (Các bạn mua khóa học sẽ được sở hữu tài khoản trọn đời xem video và được hỗ trợ vĩnh viễn bởi giáo viên để thực hành kỹ thuật)

Bài 1: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Sản phẩm và dụng cụ

Bài 2: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ chuột mickey phần 1

Bài 3: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ chuột mickey phần 2

Bài 4: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ vịt Donald phần 1

Bài 5: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ vịt Donald phần 2

Bài 6: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ vịt Donail phần 3

Bài 7: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ chú chó goofy phần 1

Bài 8: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ chú chó googfy phần 2

Bài 9: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ chú chó googfy phần 3

Bài 10: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ nhân vật minnie phần 1

Bài 11: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ nhân vật minnie phần 2

Bài 12: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ nhân vật minnie phần 3

Bài 13: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ nhân vật minnie phần 4

Bài 14: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ nhân vật daisy phần 1

Bài 15: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ nhân vật daisy phần 2

Bài 16: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Vẽ nhân vật daisy phần 3

Bài 17: G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: 

G7-17 Video vẽ hoạt hình bằng gel vẽ: Giá khóa học 3,5 triệu gồm set đồ đầy đủ, khuyến mại còn 2tr (không đồ)

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!