vicsendeja

Học thử khóa V4-5 Video vẽ màu nước nâng cao nail

Đây là seri gồm 5 Video hướng dẫn thực hành học vẽ màu nước nâng cao, thuộc bộ môn vẽ và là khóa học vẽ nail nâng cao có thể được tặng kèm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã V4 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 5 Video thực hành trong khóa học:

Vẽ màu nước nâng cao Bài 1:

Vẽ màu nước nâng cao Bài 2

Vẽ màu nước nâng cao Bài 3

Vẽ màu nước nâng cao Bài 4

Vẽ màu nước nâng cao Bài 5

Khóa màu nước nâng cao, học phí 3,5 triệu (tặng full đồ thực hành), khuyến mại còn 1,5 triệu (không kèm đồ)

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!