vicsendeja

Học thử khóa B7-5 Kỹ thuật đắp fantasy hoa bột nâng cao

Đây là seri gồm 5 video đắp mẫu một bông hoa fantasy bột chuyên nghiệp cao cấp, thuộc bộ môn bột và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã B7 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 5 video thực hành trong khóa học: (Các bạn mua khóa học sẽ được sở hữu tài khoản trọn đời xem video và được hỗ trợ vĩnh viễn bởi giáo viên để thực hành kỹ thuật)

Bài 1: Kỹ thuật đắp fantasy hoa bột nâng cao 1

Bài 2: Kỹ thuật đắp fantasy hoa bột nâng cao 2

Bài 3: Kỹ thuật đắp fantasy hoa bột nâng cao 3

Bài 4: Kỹ thuật đắp fantasy hoa bột nâng cao 4

Bài 5: Kỹ thuật đắp fantasy hoa bột nâng cao 5

B7-5 Bài Kỹ thuật fantasy hoa bột: Giá khóa học 990k gồm set đồ đầy đủ, khuyến mại còn 250k (không đồ)

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!