vicsendeja

Học thử khóa B6-14 Bài Kỹ thuật fantasy hoa bột

Đây là seri gồm 14 video với 9 mẫu hoa fantasy bột chuyen nghiệp, thuộc bộ môn bột và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã B6 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 14 video thực hành trong khóa học: (Các bạn mua khóa học sẽ được sở hữu tài khoản trọn đời xem video và được hỗ trợ vĩnh viễn bởi giáo viên để thực hành kỹ thuật)

Bài 1: Hoa hồng tăm

Bài 2: Hoa hồng nghiêng video 1

Bài 3: Hoa hồng nghiêng video 2

Bài 4: Hoa ly video 1

Bài 5: Hoa ly video 2

Bài 6: Hoa ly video 3

Bài 7: Hoa hồng nở video 1

Bài 8: Hoa hồng nở video 2

Bài 9: Hoa hồng nở video 3

Bài 10: Hoa hồng nở video 4

Bài 11: Hoa dâu video 1

Bài 12: Hoa dâu video 2

Bài 13: Hoa dâu video 3

Bài 14: Hoa dâu video 4

B6-14 Bài Kỹ thuật fantasy hoa bột: Giá khóa học 3,5 triệu gồm set đồ đầy đủ, khuyến mại còn 1,5tr (không đồ)

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!