vicsendeja

Học thử khóa B3-8 Bài Phom clear cơ bản chuyên nghiệp

Đây là seri gồm 8 bài kiến thức tổng quan về phom clear cơ bản chuyên nghiệp, thuộc bộ môn Bột và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn đăng ký mua khóa học sẽ xem đầy đủ full 23 video của khóa học này!

Xem Set đồ mã B3 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 8 bài thực hành trong khóa học: (Các bạn mua khóa học sẽ được sở hữu tài khoản trọn đời xem video và được hỗ trợ vĩnh viễn bởi giáo viên để thực hành kỹ thuật)

Bài 12: Làm quen với bột và Liquid

Bài 13: Hướng dẫn đắp bột clear trên móng A1

Bài 14: Hướng dẫn đắp bột clear trên móng thật tự nhiên

Bài 15: Hướng dẫn đắp bột trên móng giả nối tip

Bài 16: Xử lý bề mặt bột trên móng giả bằng dũa và máy mài

Bài 17: Sơn gel trên móng phom bột

Bài 18: Đắp bột clear trên móng thật nối tip

Bài 24: Hướng dẫn cách phá móng

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!