vicsendeja

Học thử khóa B2-12 Bài tổng quan phom bột

Đây là seri gồm 12 bài kiến thức tổng quan nhập môn cơ bản phom bột chuyên nghiệp, thuộc bộ môn Bột và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã B2 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 12 bài thực hành trong khóa học:

Bài 1: Giới thiệu phom bột và sản phẩm, dụng cụ

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng máy mài bằng đầu mài nhám

Bài 3: Dũa phom móng trên móng A1 - Dũa phom vuông

Bài 4: Dũa phom móng trên móng A1 - Dũa phomg vuông tròn

Bài 5: Dũa phom móng trên móng A1 - Dũa phom tròn

Bài 6: Dũa phom móng trên móng A1 - Dũa phom tròn nhọn

Bài 7: Dũa phom móng trên móng A1 - Dũa phom nhọn

Bài 8: Dũa phom móng trên móng A1 - Dũa phom coffil

Bài 9: Hướng dẫn nối móng tip, thực hành móng que

Bài 10: Dũa móng giả nối tip

Bài 11: Xử lý da bằng máy mài

Bài 12: Làm quen với bột và liquid

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!