vicsendeja

Học thử khóa N3-18 Video nối mi chuyên nghiệp

Đây là seri gồm 13 bài hướng dẫn thực hành kỹ thuật nối mi chuyên nghiệp, thuộc bộ môn Nối Mi và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã N3 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 13 bài thực hành trong khóa học:

Bài 1: Dụng cụ & Sản phẩm

Bài 2: Cách đọc thông số lông mi

Bài 3: Phân biệt các dạng mắt thường gặp

Bài 4: Dạy nối mi classic lên ma nơ canh

Bài 5: Dạy cách tạo phan tay, phan đặt, phan gạt

Bài 6: Dạy nối mi volum lên ma nơ canh

Bài 7: Dạy nối mi classic lên mắt thật Phần 1+2

Bài 8: Dạy nối mi volum lên mắt thật phần 1+2

Bài 9: Dạy nối mi thiên thần lên mắt thật phần 1+2

Bài 10: Dạy nối mi Thái lên mắt thật phần 1+2

Bài 11: Dạy nối mi katum lên mắt thật phần 1+2

Bài 12: Dạy tháo mi

Bài 13: Dạy cách dặm mi trên mắt thật

N3-18 Video trong 13 bài nối mi chuyên nghiệp: Giá khóa học 5,5 triệu gồm set đồ đầy đủ, khuyến mại còn 2,5 triệu (không đồ)

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!