vicsendeja

Học thử khóa N1-11 Bài nhặt da cơ bản

Đây là seri gồm 11 bài hướng dẫn thực hành học nhặt da trên quả chanh và sau đó thực hành trên móng, thuộc bộ môn Nail Care và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn đăng ký mua khóa học sẽ xem đầy đủ full 23 video của khóa học này!

Xem Set đồ mã N1 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 11 bài thực hành trong khóa học:

Bài 1: Dụng cụ & Sản phẩm

Bài 2: Cách chọn kìm và cầm kìm

Bài 3: Hướng dẫn cắt da trên quả chanh

Bài 4: Hướng dẫn ngâm tay và đẩy da

Bài 5: Hướng dẫn nhặt da và cắt khóe tay

Bài 6: Hướng dẫn dũa móng thật

Bài 7: Hướng dẫn sử dụng và nhận biết sơn thường

Bài 8: Hướng dẫn sơn thường lên móng giả

Bài 9: Hướng dẫn sơn thường lên móng thật

Bài 10: Xóa sơn thường trên móng thật

Bài 11: Hướng dẫn nhặt da chân

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!