vicsendeja
 • Khóa nhặt da cơ bản N1

  Học thử khóa N1-11 Bài nhặt da cơ bản

  Đây là seri gồm 11 bài hướng dẫn thực hành học nhặt da trên quả chanh và sau đó thực hành trên móng, thuộc bộ môn Nail Care và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn đăng ký mua khóa học sẽ xem đầy đủ full 23 video của khóa học này!

 • Thực hành vẽ cọ thư pháp trên bát vàng

  Học thử khóa V1-23 Bài vẽ cọ thư pháp trên bát vàng

  Đây là seri gồm 23 bài hướng dẫn thực hành học vẽ cọ thư pháp trên bát vàng, thuộc bộ môn vẽ và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn đăng ký mua khóa học sẽ xem đầy đủ full 23 video của khóa học này!

 • Thực hành vẽ cọ bản

  Học thử khóa V2-20 Bài vẽ cọ bản cơ bản

  Đây là seri gồm 20 bài hướng dẫn thực hành học vẽ cọ bản trên bảng đen và sau đó thực hành trên móng, thuộc bộ môn vẽ và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê. Bạn đăng ký mua khóa học sẽ xem đầy đủ full 23 video của khóa học này!