vicsendeja

Học thử khóa B8-11 Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột

Đây là seri gồm 11 video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột, thuộc bộ môn bột và nằm trong khóa đào tạo tổng hợp chuyên nghiệp tại Nail Phương Lê.

Xem Set đồ mã B8 tại Phương Lê Shop trên ứng dụng PLApp hoặc địa chỉ http://shop.nailphuongle.com, đồ sẽ được CPN về tận địa chỉ của khách hàng!

Danh sách 11 video thực hành trong khóa học: (Các bạn mua khóa học sẽ được sở hữu tài khoản trọn đời xem video và được hỗ trợ vĩnh viễn bởi giáo viên để thực hành kỹ thuật)

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 1: Gắn móng típ

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 2: Dũa phom móng

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 3: Đắp bột mài hồng gam nude

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 4: Dũa đường line french móng

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 5: Vẽ line màu nâu

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 6: Đắp bột clear phủ kín line nâu

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 7: Dũa line clear

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 8: Đắp hoàn thành đầu móng

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 9: Sơn gel cho móng

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 10: Đắp hoa 3D

Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột Bài 11: Hoàn thiện bộ móng

B8-11 Video hướng dẫn kỹ thuật Đắp phom bột nâng cao, đắp hoa 3D ẩn bột: Giá khóa học 4 triệu 500k gồm set đồ đầy đủ, khuyến mại còn 2 triệu 500k (không đồ)

Chúc các bạn thực hành bài tập thành công!