Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Vũ Thị Nga Mã học viên: 1750
Môn/kỹ thuật: Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Học viên vẽ màu nước trong, cánh hoa mềm, đẹp . Em tiếp tục luyện tập nhiều mẫu hơn nữa nhé
Nhận xét của Trung tâm: Học viên chăm chỉ học. Quá trình học vì điều kiện khách quan: chăm con nhỏ , nhà xa. Nhưng em đã khắc phục được mọi khó khăn bằng cách học Online, dành thời gian luyện tập và sửa bài theo nhận xét của giáo viên bộ môn. Chúc mừng em đã hoàn thành tốt môn học.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Vũ Thị Nga  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh