vicsendeja

Đăng ký thực hành

Học viên đăng ký sau đó bỏ lịch không thực hành, trung tâm sẽ không xếp lịch cho học viên đó nữa. Theo dõi thông báo lịch thực hành cho mẫu trên Timeline của học viên
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

E-mail(*)
Vui lòng nhập đúng email

Mã học viên(*)
Vui lòng nhập đúng mã học viên

Mã thẻ học viên(*)
Vui lòng nhập đúng mã thẻ học viên

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Kỹ thuật sẽ làm

Bạn đã từng thực hành chưa(*)
Vui lòng xác nhận bạn đã thực hành mẫu lần nào chưa.

Gửi 3 ảnh của bộ móng gần đây nhất bạn thực hành lần trước.
Ảnh đã làm lần trước(*)
Vui lòng nộp lại ảnh bộ móng lần trước bạn đã làm.

Ảnh đã làm lần trước(*)
Vui lòng nộp lại ảnh bộ móng lần trước bạn đã làm.

Ảnh đã làm lần trước(*)
Vui lòng nộp lại ảnh bộ móng lần trước bạn đã làm.

Gửi ảnh demo bộ móng sẽ thực hiện để chốt mẫu nhanh hơn.
Bạn có bộ mẫu muốn làm không(*)
Vui lòng xác nhận bạn đã thực hành mẫu lần nào chưa.

Ảnh muốn làm
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh muốn làm
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ảnh muốn làm
Vui lòng gửi bài mẫu của lớp bạn vừa hoàn thành!

Ngày giờ(*)
Vui lòng nhập chính xác và đủ cả ngày, giờ sẽ thực hành.

Vui lòng nhập chính xác và đủ cả ngày, giờ sẽ thực hành.

Trạng thái(*)
Vui lòng xác nhận bạn đã thực hành mẫu lần nào chưa.

Lý do
Invalid Input