vicsendeja

Nhập hồ sơ

Cập nhật đầy đủ thông tin vào hồ sơ học viên để được cấp chứng chỉ!
Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

Ngày sinh(*)
Vui lòng nhập đúng ngày sinh.

Quận/Huyện(*)
Vui lòng nhập đúng địa chỉ.

Tỉnh/TP(*)
Vui lòng chọn lớp học vào đầu

E-mail(*)
Vui lòng nhập đúng email

Facebook(*)
Điền email hoặc điện thoại mà bạn đăng ký facebook!

Tên nick hoặc email/điện thoại mà bạn đăng ký facebook!

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Giới tính(*)
Vui lòng chọn giới tính

Mã HV(*)
Mã học viên này đã tồn tại, vui lòng nhập mã học viên mới!

Mã thẻ HV(*)
Vui lòng nhập đúng mã thẻ học viên

Số CMTND(*)
Vui lòng nhập đúng số CMT

Khóa học(*)
Vui lòng chọn khóa học đăng ký.

Khóa được tặng

Khóa được tặng

Khóa được tặng

Khóa được tặng

Chọn thêm khóa 1
Please tell us how big is your company.

Chọn thêm khóa 2
Please tell us how big is your company.

Chọn thêm khóa 3
Please tell us how big is your company.

Chọn thêm khóa 4
Please tell us how big is your company.

Tổng học phí(*)
Vui lòng nhập đúng tổng học phí

Phải đóng(*)
Vui lòng nhập đúng số tiền học phải đóng

Viết rõ lý do trong phần ghi chú nếu được giảm hoặc ưu đãi.

Đóng học phí(*)
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Xác nhận lại học viên trong Danh sách đăng ký rồi mới lập hồ sơ.

Ngày nhập học(*)
Please select a date when we should contact you.

Không hoàn trả lại học phí nếu bỏ dở hoặc không học dưới bất kỳ lý do nào, được bảo lưu kết quả trong 2 năm hoặc chuyển nhượng cho người khác!

Ngày kết thúc(*)
Please select a date when we should contact you.

Học viên học đều trong thời gian quy định, trường hợp nghỉ dài ngày thì gửi đơn xin bảo lưu!

Lớp hiện tại(*)
Vui lòng chọn lớp học vào đầu

Hình thức học(*)
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Chọn ca học
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Chọn ca học

Nhận tin nhắn 24/7(*)
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Vui lòng add: Zalo, viper, facebook 0973971412, email nailphuongle@gmail.com, skype nailphuongle

SĐT của Zalo/viper(*)
Điền số điện thoại mà bạn đăng ký zalo hoặc viper

Nick Skype/Facebook(*)
Điền tên nick Skype hoặc tên nick Facebook của bạn

Đã từng học nail?(*)
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Có cửa hàng nail?(*)
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Học nail để(*)

Lần đầu tiên bạn biết đến Nail Phương Lê thông qua cách nào?

Biết Trung tâm qua(*)
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Ghi chú thêm
Invalid Input

Ví dụ đóng trước, còn nợ, học sau, được tặng, giảm thêm, đặc biệt hỏi thêm nhu cầu (học make, spa, mi, xăm),...

Người lập hồ sơ(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

 
Trạng thái
Vui lòng chọn lớp học vào đầu

Chuyển nhượng tới mã
Vui lòng nhập mã của học viên được nhận chuyển nhượng

Được cấp chứng chỉ
Vui lòng chọn ca bạn muốn học

Tốt nghiệp loại
Vui lòng chọn khóa học đăng ký.

Số buổi tới lớp
Vui lòng nhập số buổi đã đến lớp của học viên

Số giờ tích lũy
Vui lòng nhập số giờ học học viên đã tích lũy được

Thành tích học tập
Invalid Input

Đã học kỹ năng
Vui lòng chọn khóa học đăng ký.

Các khóa đã học

Các khóa đã học

Đánh giá, nhận xét của giáo viên bộ môn
Invalid Input

Đánh giá, nhận xét của Trung tâm
Invalid Input

Nộp bài bộ môn vẽ
Invalid Input

Nộp bài bộ môn gel
Invalid Input

Nộp bài bộ môn bột
Invalid Input

Bài thi cuối khóa
Invalid Input

Bài thực hành trên mẫu
Invalid Input

Ảnh học viên
Invalid Input