vicsendeja

Bảng điểm kết thúc khóa học

Họ tên(*)
Vui lòng nhập đúng họ tên

Mã HV(*)
Vui lòng nhập đúng mã học viên

Mã thẻ(*)
Vui lòng nhập đúng mã thẻ học viên

Điện thoại(*)
Vui lòng nhập đúng số điện thoại.

Số giờ học
Invalid Input

Tốt nghiệp loại
Invalid Input

Điểm trung bình
Invalid Input

--------- Kỹ thuật CHĂM SÓC MÓNG -----------
Làm sạch dụng cụ
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Tẩy da chết biểu bì móng
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Dưỡng biểu bì cuticle
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Chà gót, massage tay, massage chân
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Phục hồi móng hư tổn
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Dũa hình dáng móng
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Xử lý bề mặt móng
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Sơn móng
Bạn cần điền số điểm là chữ số

--------- Kỹ thuật GEL NAIL -----------
Nối móng đắp gel
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Ẩn phụ kiện, đắp gel
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Sơn ombre
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Vẽ móng vân loang
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Vẽ móng vân đá
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Vẽ gel hoạ tiết trang trí
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Đính đá
Bạn cần điền số điểm là chữ số

--------- Kỹ thuật ĐẮP BỘT NAIL -----------
Đắp hoa nổi
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Đắp Phom bột Clear, sơn màu phủ móng
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Đắp phom bột Ombre
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Đắp phom bột ẩn phụ kiện
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Cắt bột trang trí
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Bột Nhúng Dipping

--------- Kỹ thuật VẼ NAIL ART -----------
Vẽ hoa cọ nét
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Vẽ hoạt hình cọ nét
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Vẽ màu nước cọ nét
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Vẽ hoa cọ bản
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Vẽ hoa cọ xéo 3D
Bạn cần điền số điểm là chữ số

--------- Nghề NỐI MI - EYELASH -----------
Làm sạch dụng cụ
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Làm sạch mắt
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Nối mi Classic
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Nối mi Volume
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Nối mi Katun
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Nối mi Babydoll
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Thiết kế mi mắt mèo
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Thiết kế mi màu
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Uốn mi
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Dưỡng mi
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Tháo mi
Bạn cần điền số điểm là chữ số

Nhận xét giáo viên lớp vẽ
Invalid Input

Nhận xét giáo viên lớp bột
Invalid Input

Nhận xét giáo viên lớp gel
Invalid Input

Nhận xét giáo viên lớp chăm sóc móng
Invalid Input

Nhận xét giáo viên lớp mi
Invalid Input