Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Tẩn Lở Mẩy Mã học viên: 1751
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ gel design (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Học viên hoàn thành tốt môn vẽ màu nước, hoa mềm mại, màu sắc tươi . Em chú ý pha màu lá cho mỏng và trong màu hơn nữa nhé.
Nhận xét của Trung tâm: Học viên ngoan, chăm chỉ học tập. Có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập và vệ sinh lớp học. Em đi học đúng giờ , luôn đoàn kết, vui vẻ và hoà ái với các bạn cùng lớp.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Tẩn Lở Mẩy  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh