Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Tẩn Lở Mẩy Mã học viên: 1751
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ màu nước nâng cao (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Học viên vẽ hoa đẹp, màu sắc tươi sáng, cánh hoa mềm, màu trong. Phần lá em cố gắng pha màu loãng hơn chút nữa để tạo độ trong màu cho lá nhé
Nhận xét của Trung tâm: Học viên ngoan, chăm chỉ học tập. Đi học đúng giờ. Có tính thần phấn đấu trong học tập.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Tẩn Lở Mẩy  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh