Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Vũ Thị Nga Mã học viên: 1750
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ cọ bản (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Kĩ thuật vẽ cọ bản tốt, màu sắc tươi sáng. Em dành thời gian luyện tập nhiều hơn trong thời gian tới nhé.


Nhận xét của Trung tâm: Đa số Nga hoàn thành các mẫu vẽ theo hình thức học Online. Thời gian tới lớp trực tiếp không nhiều . Nhưng em đã chăm chỉ học online, tiếp thu ý kiến nhận xét của giáo viên. Và hoàn thành tốt môn học vẽ cọ bản
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Vũ Thị Nga  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh