Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Đinh Thị Tuyên Mã học viên: 1753
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ gel design (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Học viên hoàn thành tốt các kĩ thuật : sơn nền ombre, trang trí vân đá, ẩn phụ kiện, đính đá , charm...
Nhận xét của Trung tâm: Học viên chăm chỉ học, có sự sáng tạo khi thực hành. Đoàn kết và vui vẻ với các bạn cùng lớp.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Đinh Thị Tuyên  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh