Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Thơ Mã học viên: 1707
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ màu nước nâng cao (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Em hoàn thành tốt môn Vẽ Màu Nước Nâng Cao, màu vẽ và sắc hoa đẹp, kĩ thuật tán màu nước trong và mịn.
Nhận xét của Trung tâm: Học Viên chăm học, có tiến bộ trong từng mẫu vẽ. Thời gian học tại lớp luôn vui vẻ và đoàn kết với các bạn.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thị Thơ  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh