Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Đinh Thị Tuyên Mã học viên: 1753
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ màu nước nâng cao (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Mẫu vẽ hoa hồng và hoa 5 cánh đẹp, màu nước trong, mịn . Em có thể dành thời gian luyện thêm các mẫu hoa màu nước trong thời gian tới.
Nhận xét của Trung tâm: Học Viên hoàn thành tốt các kĩ thuật của môn Vẽ Nghệ Thuật. Chúc em hoàn thành môn đắp hoa nổi 3D và phom bột .
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Đinh Thị Tuyên  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh