Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Hoàng Thuý Hằng Mã học viên: 1752
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ cọ bản (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Bài Vẽ trình bày bố cục hoa lá sắp xếp hài hòa, các nét phẩy trang trí đẹp, cánh hoa mịn , nét vẽ mềm.
Nhận xét của Trung tâm: Học viên hoàn thành tốt môn vẽ cọ bản cơ bản, đủ điều kiện chuyển học môn vẽ Cọ Bản 3D
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Hoàng Thuý Hằng  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh