Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Tẩn Lở Mẩy Mã học viên: 1751
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Dáng hoa và dáng lá đẹp, có độ mềm mại. Màu sắc hoa tươi, sắc nét. Mực mài mềm mịn. Cần luyện thêm về các nét móc nét phẩy bay hơn
Nhận xét của Trung tâm: Chúc mừng e hoàn thành tốt môn cọ xéo 3D. Đủ điều kiện sang môn màu nước.
Ghi chú thêm: Học sinh chăm ngoan. Chúc mừng e nhé   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Tẩn Lở Mẩy  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh