Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Thơ Mã học viên: 1707
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ cọ bản xéo 3D nâng cao (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Dáng hoa và dáng lá đẹp, có độ mềm mại. Màu sắc hoa tươi, sắc nét. Mực mài mềm mịn. Cần luyện thêm về các nét móc nét phẩy bay hơn
Nhận xét của Trung tâm: Chúc mừng em đã hoàn thành tốt môn cọ xéo 3D nâng cao. Đủ điều kiện sang môn màu nước nâng cao
Ghi chú thêm: Chúc mừng em đã hoàn thành tốt môn cọ xéo 3D nâng cao nhé   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thị Thơ  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh