Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Bùi Thị Hải Yến Mã học viên: 1614
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ gel design (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Học Viên thành thạo kĩ thuật nối móng , đắp gel, sơn gel. Tỉ lệ phom móng dũa đẹp , vận dụng kĩ thuật trang trí vân đá, đính đá khối rất tốt . Chúc mừng em hoàn thành xuẩt sắc các môn học của lớp Gel
Nhận xét của Trung tâm: Học viên chăm chỉ học tập, vui vẻ và đoàn kết với các bạn cùng lớp. Giữ gìn đồ dùng học tập tốt . Đủ điều kiện chuyển các môn học tiếp theo
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Bùi Thị Hải Yến  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh