Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Thơ Mã học viên: 1707
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ cọ bản (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Bài vẽ sơn nền đẹp, cách phối màu sơn và màu hoa phù hợp, màu sắc tươi, nét vẽ mềm mại . Hoàn thành tốt môn vẽ cọ bản
Nhận xét của Trung tâm: Học Viên tham gia đầy đủ các buổi học tại lớp, chăm chỉ và có ý thức rèn luyện, giữ gìn vệ sinh lớp học tốt. Vui vẻ và đoàn kết với các bạn .
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thị Thơ  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh