Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Tẩn Lở Mẩy Mã học viên: 1751
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ cọ bản (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Dáng hoa, dáng lá đẹp, mềm mại. Cần luyện thêm về cách mài mực để màu hoa được mịn sắc nét hơn, luyện nét phẩy sao cho bay và mềm hơn nữa
Nhận xét của Trung tâm: Học viên chuyên cần, chăm chỉ, chịu khó. Đủ điều kiện để chuyển bài sang môn cọ bản 3D nâng cao
Ghi chú thêm: Chúc mừng em đã đã hoàn thành tốt môn cọ bản nhé!!   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Tẩn Lở Mẩy  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh