Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thu Thủy Mã học viên: 0091
Môn/kỹ thuật: Môn đắp phom bột trang trí móng thật (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Học Viên thực hành nối móng tip, cắt bột, đắp bột, dũa phom móng đúng tỉ lệ, tròn khoé móng . Đường nét tinh tế.
Nhận xét của Trung tâm: Học Viên có sáng tạo, chăm chỉ thực hành. Có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thu Thủy  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh