Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Trần Thị Đức Hiền Mã học viên: 1583
Môn/kỹ thuật: Môn đắp hoa nổi 3D (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Học Viên đắp hoa 3D cơ bản đúng kĩ thuật , biết cách lấy bột , đắp và tán cánh hoa mỏng mượt , có độ nổi. Em nên dành nhiều thời gian để luyện tập nhiều mẫu đẹp và sáng tạo trong thời gian tới
Nhận xét của Trung tâm: Học Viên đến lớp chăm chỉ , có ý thức giữ gìn đồ dùng học tập. Vui vẻ và đoàn kết với bạn bè.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Trần Thị Đức Hiền  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh