Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Lan Mã học viên: 1760
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ màu nước nâng cao (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Các nét vẽ hoa và nét phẩy đẹp , mềm mại , màu sắc êm mượt , mỏng và trong .
Nhận xét của Trung tâm: Học Viên đi học đúng giờ, tỉ mỉ trong từng nét vẽ , có sự sáng tạo và hoàn thành xuất sắc các kĩ thuật của Bộ Môn Vẽ Nghệ Thuật từ cơ bản đến nâng cao.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thị Thanh Lan  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh