Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Phạm Thuỳ Duyên Mã học viên: 1653
Môn/kỹ thuật: Môn đắp hoa fantasy nâng cao (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Học Viên đắp hoa fantasy nâng cao đẹp, bố cục trang trí nổi bật , màu sắc đẹp , có sử dụng phụ kiện trang trí phong phú như charm, đá khối, đá hạt ...Hoàn Thành tốt môn học .
Nhận xét của Trung tâm: Học Viên tham gia các buổi học đầy đủ, đúng giờ, chăm chỉ luyện tập. Luôn nhẹ nhàng và vui vẻ với thầy cô và các bạn cùng lớp.
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Phạm Thuỳ Duyên  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh