Vietnamese Czech English German Japanese

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

CHỨNG NHẬN NỘP BÀI THỰC HÀNH

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Lan Mã học viên: 1748
Môn/kỹ thuật: Môn vẽ gel design (1-3 ảnh) Email: nailphuongle.tv@gmail.com

 

ẢNH MÔN/KỸ THUẬT THỰC HÀNH

Nhận xét của GV bộ môn: Lớp gel: bố cục bài ổn, màu sắc bắt mắt, chăm chỉ.
Nhận xét của Trung tâm: Đi học đầy đủ, chăm chỉ. Bài làm phối màu ổn, vẽ có sáng tạo. Đủ điều kiện chuyển Môn đắp hoa nổi và đắp phom bột từ cơ bản đến nâng cao
Ghi chú thêm:   

 

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Giáo viên bộ môn
       
       
       
 Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thị Lan  

- Sau khi nhận xét, hồ sơ các bài thực hành của bạn sẽ được cập nhật đầy đủ tại http://nailphuongle.vn/xemcacbaithuchanh