vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Trang Ngày sinh: 07/10/1993
Địa chỉ: Việt Trì, Phú Thọ Giới tính: Nữ 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 0889786125 
Mã học viên: 1956 Mã thẻ: 0005603859 
Số CMTND: 025193011510 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 16.000.000 Phải đóng: 16.000.000
Ngày nhập học: 12/09/2022 Ngày kết thúc: 10/12/2022
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Học viên nhập học có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí dưới bất kỳ lí do nào.Được tặng khóa nối mi.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thị Minh Trang Vũ Thị Tam 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)