vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Lương Thị Nguyệt Hà Ngày sinh: 26/02/2003
Địa chỉ: Duy Tiên, Hà Nam Giới tính: Nữ 
Email: uyenluonghong110396@gmai.com Số điện thoại: 0392200337 
Mã học viên: 1917 Mã thẻ: 0005644949 
Số CMTND: 035303005660 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 10000000 Phải đóng: 6,5000,000
Ngày nhập học: 07/07/2022 Ngày kết thúc: 30/09/2022
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Tặng đồ học trị giá 1,5 triệu
Học viên có quyền bảo lưu tối đa 2 năm các kĩ thuật chưa học tối đa 2 năm.
Không hoàn trả học phí hay nhượng khoá học dưới bất kì lí do nào.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Lương Thị Nguyệt Hà Lê Quỳnh Phương  

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)