vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Lê Phương Mai Ngày sinh: 24/12/2003
Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 0949681536 
Mã học viên: 1889 Mã thẻ: 0005607897 
Số CMTND: 038303014274 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2: 6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 11.500.000 Phải đóng: 11.500.000
Ngày nhập học: 30/05/2022 Ngày kết thúc: 30/08/2022
Lớp vào đầu: 3. Lớp bột (2 tuần) Hình thức học: Học thường: Ca chiều
Ghi chú thêm: Hv đã nhập học có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí. được tặng đồ học   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Lê Phương Mai Vũ Thị Tam 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)