vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Vũ Thị Đào Ngày sinh: 23/04/1979
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: hocvien@nailphuongle.com Số điện thoại: 0976584686 
Mã học viên: 1883 Mã thẻ: 123456 
Số CMTND: 036179003048 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 4.7 Khóa vẽ cọ bản cơ bản Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 8.000.000 Phải đóng: 8.000.000
Ngày nhập học: 12/05/2022 Ngày kết thúc: 31/05/2022
Lớp vào đầu: 2. Lớp vẽ (4 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca chiều, Ca tối
Ghi chú thêm: Hv đã nhập học có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Vũ Thị Đào Vũ Thị Tam 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)