vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Phạm Thị Thanh Thuý Ngày sinh: 02/07/1977
Địa chỉ: Kim mã, Ba Đình, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: Thuypham0277@yahoo.com Số điện thoại: 0865226476 
Mã học viên: 1831 Mã thẻ: 05632302 
Số CMTND: 022177002703 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 8000000 Phải đóng: 8000000
Ngày nhập học: 10/02/2022 Ngày kết thúc: 10/05/2022
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học thường:
Ghi chú thêm: Tặng cốp đồ 2,5 tr
Tặng khoá fantasy hoa 3,5 tr
Tặng phom bột ombre và cắt bột 3,5 tr
Tặng vẽ gel nổi phủ bột 3,5 tr
Không hoàn trả học phí nếu bỏ dở, được bảo lưu kết quả trong vòng 2 năm   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Phạm Thị Thanh Thuý Nguyễn Thị Thanh Huệ  

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)