vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Ngọc Phương Ngày sinh: 24/04/2001
Địa chỉ: Cẩm Phả, Quảng Ninh Giới tính: Nữ 
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0366215626 
Mã học viên: 0531 Mã thẻ: 0005574473 
Số CMTND: 022201000537 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z Khóa được tặng: Phom bột, PowderGel
Khóa chọn thêm 1: Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 25000000 Phải đóng: 12000000
Ngày nhập học: 28/01/2020 Ngày kết thúc: 20/06/2020
Lớp vào đầu: 3. Lớp bột (2 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca chiềuCa sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm:   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Ngọc Phương Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)