vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Hà Thị Trang Ngày sinh: 21/12/2002
Địa chỉ: Cẩm Thủy, Thanh Hóa Giới tính: Nữ 
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0375237710 
Mã học viên: 1808 Mã thẻ: 0013141409 
Số CMTND: 038302015637 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng: Phom bột, Hoa nổi 3D, Fantasy hoa
Khóa chọn thêm 1: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 11000000 Phải đóng: 8000000
Ngày nhập học: 22/09/2021 Ngày kết thúc: 22/11/2021
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Đóng trước 3,5 triệu, còn thiếu 4,5 triệu.
Đã phát đủ đồ học.
Học viên bảo lưu tối đa 2 năm các kĩ thuật chưa học nếu có việc nghỉ học.
Không hoàn trả học phí hay nhượng khoá học với bất kì lí do nào.   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Hà Thị Trang Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)