vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Tuấn Anh Ngày sinh: 12/11/1999
Địa chỉ: Tây Hồ, Hà Nội Giới tính: Nam 
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0982155253 
Mã học viên: 1801 Mã thẻ: 0005580012 
Số CMTND: 022099004122 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 11000000 Phải đóng: 8000000
Ngày nhập học: 01/07/2021 Ngày kết thúc: 30/09/2021
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca chiều
Ghi chú thêm: Tặng set đồ học khoá 2 .
Tặng các khoá học nâng cao đi kèm
Học viên có quyền lợi bảo lưu các kĩ thuật chưa học tối đa 2 năm.
Không hoàn trả học phí hay nhượng khoá học dưới bất kì lí do nào.
  

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Tuấn Anh Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)