vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Uyên Ngày sinh: 27/07/2021
Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0945152196 
Mã học viên: 1797 Mã thẻ: 0005586604 
Số CMTND: 125620155 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z Khóa được tặng: Fantasy hoa, Vẽ gel, Màu nước, Cọ bản 3D
Khóa chọn thêm 1: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z Khóa chọn thêm 2: 1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 25000000 Phải đóng: 12000000
Ngày nhập học: 22/06/2021 Ngày kết thúc: 31/08/2021
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Tặng set đồ học khoá 3
Tặng khoá học Nối Mi
Học viên có quyền lợi bảo lưu tối đa 2 năm các kĩ thuật chưa học nếu có việc phải nghỉ
Không hoàn trả học phí và nhượng khoá học dưới bất kì lí do nào   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thị Uyên Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)