vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Nguyễn Thị Thủy Tiên Ngày sinh: 02/01/2007
Địa chỉ: Hà Giang, Hà Giang Giới tính: Nữ 
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 0355382007 
Mã học viên: 1795 Mã thẻ: 0005586773 
Số CMTND: 0123456789 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng: Vẽ gel
Khóa chọn thêm 1: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 11000000 Phải đóng: 8000000
Ngày nhập học: 20/06/2021 Ngày kết thúc: 31/08/2021
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Tặng đồ học nail trị giá 2,5 triệu
Tặng khoá đắp phom bột ẩn phụ ẩn phụ kiện
Được bảo lưu tối đi 2 năm những kĩ thuật chưa học.
Không hoàn trả học phí hay nhượng khoá học cho người khác   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Nguyễn Thị Thủy Tiên Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)