vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Trần Thị Phương Thảo Ngày sinh: 20/04/1987
Địa chỉ: Thanh Xuân , Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: nailphuongle.tv@gmail.com Số điện thoại: 09739888113 
Mã học viên: 1791 Mã thẻ: 0005604063 
Số CMTND: 036187000113 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng: Vẽ gel vẽ nổi, Vẽ gel
Khóa chọn thêm 1: Khóa chọn thêm 2:
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 8000000 Phải đóng: 5000000
Ngày nhập học: 09/06/2021 Ngày kết thúc: 09/08/2021
Lớp vào đầu: 4. Lớp gel (2 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Tặng set đồ học khoá gel .
Học viên được bảo lưu tối đa 2 năm các kĩ thuật chưa học nếu có việc phải nghỉ.
Không hoàn trả học phí hay nhượng khoá học dưới bất kì lí do nào   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Trần Thị Phương Thảo Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)