vicsendeja

Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo vẽ móng nghệ thuật

Nail Phương 

HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

 

 

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ tên: Trần Thị Phượng Ngày sinh: 28/ 06/ 1982
Địa chỉ: Đan Phượng, Hà Nội Giới tính: Nữ 
Email: cuongphuong2711@gmail.com Số điện thoại: 0917216004 
Mã học viên: 0685 Mã thẻ: 0001701851 
Số CMTND: 164141584 Liên lạc 24/7: Email:

 

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Khóa học đã chọn: 3. Khóa gel cơ bản chuyên nghiệp Khóa được tặng:
Khóa chọn thêm 1: 2. Khóa bột cơ bản chuyên nghiệp Khóa chọn thêm 2: 6. Khóa học nối mi chuyên nghiệp
Khóa chọn thêm 3: Khóa chọn thêm 4:
Tổng học phí: 11,500,000 Phải đóng: 11,500,000
Ngày nhập học: 18/ 03/ 2019 Ngày kết thúc: 28/ 06/ 2019
Lớp vào đầu: 1. Lớp nhặt da (1 tuần) Hình thức học: Học cấp tốc: Ca sáng, Ca chiều
Ghi chú thêm: Tặng set đá phú quý và thẻ học viên trị giá 500
Tặng đồ học khoá 2
Tặng các khoá nâng cao đi kèm .
Học viên được bảo lưu tối đa 2 năm các kĩ thuật chưa học nếu có việc nghỉ .
Không hoàn trả học phí hay nhượng khoá học dưới bất kì lí do nào   

 Chú ý: Học viên đã đăng ký học, đăng ký trước giữ ưu đãi, có quyền bảo lưu tối đa 2 năm, không hoàn trả học phí nếu không học!

Phòng công tác học viên Quản lý Đào tạo Chữ ký học viên Người lập hồ sơ
       
       
       
       
Nguyễn Thị Mai Phương  Lê Quỳnh Phương  Trần Thị Phượng Lê Quỳnh Phương 

(Tham gia khóa học là mặc định bạn đã chấp nhận các quy định bắt buộc tại đây http://nailphuongle.vn/docnoiquy, liên hệ chị Mai Phương phòng công tác học viên)