vicsendeja

THÔNG BÁO!

Học viên chú ý đọc kỹ nội quy trước khi tham gia khóa học, khi ký tên vào hồ sơ nhập học là mặc định bạn đã chấp nhận mọi điều khoản và quy định của Trung tâm
Đọc nội quy


DÒNG THỜI GIAN TIMELINE

DANH SÁCH HỌC VIÊN CÁC LỚP

  1. Nhặt da
  2. Lớp vẽ
  3. Lớp bột
  4. Lớp gel
  5. DS mẫu
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Nguyễn Thị Hồng Dịu 837 217.08 27/02/2017 Ca sáng
Đỗ Thị Hạnh 836 65.54 27/02/2017 Ca sáng, Ca chiều
Trương Thúy Bình 834 152.41 24/02/2017 Ca chiều
Lê Thùy Dung 829 8.22 22/02/2017 Ca chiều
Lê Hồng Dung 828 315 27/02/2017 Ca sáng Ca sáng
Nguyễn Thị Thùy Trang 825 49.68 22/02/2017 Ca sáng
Vũ Thị Mai Thu 821 130.72 21/02/2017 Ca chiều
Nguyễn Thành Tâm 823 160 21/02/2017 Ca chiều
Đinh Thị Bích 799 171.24 20/02/2017 Ca sáng
Đào Quỳnh Anh 814 37.02 20/02/2017 Ca sáng
Vàng Thị Hằng 0798 320.97 09/ 03/ 2016 Ca sáng Ca chiều
Trần Thị Mai Trang 802 278.98 01/03/2017 Ca sáng
Vũ Thị Nhung 795 99.84 13/02/2017 Ca sáng
Nguyễn Thị Anh 796 381.36 13/02/2017 Ca sáng
Dư Thị Yến 791 176.04 09/02/2017 Ca sáng
Họ tên Mã HV Số giờ Ngày nhập Ca học
Bùi Thị Mai 1305 138.74 12/06/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Phương Nga 1301 97 06/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Mai Chi 1300 105 05/06/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Đức Thọ 1298 183.11 04/06/2018 Ca sáng
Nguyễn Thị Hồng 1297 343.6 31/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Út 1296 216.89 31/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Trường Sơn 1295 160.58 30/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Lê Thị Tem 1292 22/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Dư Thị Huyền 1290 166.51 21/05/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Hường 1289 360 25/06/2018 Ca sáng
Đỗ Hồng Ngọc 1288 225.02 21/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Bùi Thị Hài 1283 324.28 15/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Mai Phương 1281 01/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Dương Thúy 1277 297.53 04/05/2018 Ca chiều Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Nga 1273 47.5 03/05/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đỗ Phan Như Quỳnh 1270 267.63 27/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thùy Linh 1268 51.14 24/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Ngô Thị Thủy 1266 239.54 23/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thị Hường 1264 209.53 17/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Đoàn Ngân Giang 1263 331.5 23/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Dương Thị Bích 1258 323.29 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Hoàng Thị Bích 1257 191.07 16/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Vũ Thị Cúc 1253 301.84 11/04/2018 Ca sáng
Nguyễn Hồng Hạnh 1252 229.32 10/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Thuận An 1251 159.29 10/04/2018 Ca sáng Ca sáng, Ca chiều
Ngô Quỳnh Trang 1250 286.34 10/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Trần Thị Thúy 1249 128.94 10/04/2018 Ca sáng, Ca chiều
Nguyễn Tuyết Mai 1247 09/04/2018 Ca sáng
Lê Thị Huế 1245 318.27 03/04/2018 Ca sáng
Vi Thị Thanh Huyền 1243 165.55 30/03/2018 Ca sáng, Ca chiều
Họ tên Số ĐT Ngày nhận Ghi chú
Dương Đan Thùy 01237339898 Hàng tháng
Trần Thị Hồng Phượng 0986138139 T7,24/3/17 Lần 1: 13h30 ngày 24/03/2017
Nguyễn Thị Hằng 0965673233 23/3/2017 Lần 1: 13h30, 23/03/2017
Triệu Thị Giang 01655690975 Hàng tháng Lần 1: sáng T5, 23/03
next
prev