vicsendeja
Họ tên
Hoàng Thị Kim Chi
E-mail
nailphuongle.tv@gmail.com
Mã chứng chỉ
1038 - 14779630
Mã học viên
1038
Mã thẻ học viên
14779630
{Mobile:caption}
{Mobile:value}
Khóa học
1. Khóa tổng hợp chuyên nghiệp full a-z (2,5 tháng)
Ngày tốt nghiệp
30/10/2017
Ngày nhập học
07/08/2017
Tốt nghiệp loại
Xuất sắc